DirectorHU Lingyuan
Deputy DirectorXIN Qiang
Academic Committee Members

FENG Yujun, XING Liju,  WU Xinbo,

SU Changhe, SONG Guoyou, ZHANG Guihong,

ZHANG Jiadong, HU Lingyuan, XIN Qiang